گیاه Laurus nobilis

Laurus nobilis
برگ بو
3
L.
Bay Tree
3
Lauraceae

عکس

12
10
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
اشتها آور
سرطان
سقط آور
ضد انگل- انگل کش
ضد نفخ
قابض
قاعده آور
قی آور
محرک
محرک تعریق

استفاده خوراکی

ادویه
چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
پرچین
چوب
دورکننده
گیاهان پوششی در حیاط خانه