گیاه Lepidogrammitis drymoglossoides

Lepidogrammitis drymoglossoides
-
1
(Bar.)Ching.
-
0
Polypodiaceae

عکس

0
0
-
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد تومور