گیاه Lewisia rediviva

Lewisia rediviva
-
2
Pursh.
Bitter-Root
2
Portulacaceae
L. alba.

عکس

0.05
0.05
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده خون، مصفای خون
شیرافزا
ضماد
قلبی

استفاده خوراکی

ریشه