گیاه Ligustrum delavayanum

Ligustrum delavayanum
-
0
Hariot.
-
0
Oleaceae
L. ionandrum. L. prattii.

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پرچین