گیاه Ligustrum japonicum

Ligustrum japonicum
-
1
Thunb.
Japanese Privet
2
Oleaceae

عکس

5
6
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد باکتری
کاهنده فشارخون
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

پرچین
موم