گیاه Ligustrum sinense

Ligustrum sinense
-
1
Lour.
Chinese Privet
0
Oleaceae

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر

سایر موارد استفاده

پرچین