گیاه Lilium canadense

Lilium canadense
-
1
L.
Meadow Lily
3
Liliaceae

عکس

1.5
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
مقوی معده

استفاده خوراکی

ریشه