گیاه Lilium concolor

Lilium concolor
-
2
Salisb.
Morning Star Lily
2
Liliaceae
L. pulchellum.

عکس

0.6
0.25
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خلط آور
ضد نفخ
ضماد
قفسه سینه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل