گیاه Lilium lancifolium

Lilium lancifolium
-
2
Thunb.
Tiger Lily
4
Liliaceae
L. tigrinum.

عکس

1.2
0.25
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
خلط آور
شکایات یا مشکلات زنان
ضد التهاب
ضد نفخ
قاعده آور
قلبی
مدر، ادرارآور
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

ریشه
گل