گیاه Lilium nepalense

Lilium nepalense
-
1
D.Don.
-
2
Liliaceae

عکس

1
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل