گیاه Lilium philadelphicum

Lilium philadelphicum
-
1
L.
Wood Lily
3
Liliaceae

عکس

1
0.25
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
مقوی معده

استفاده خوراکی

ریشه