گیاه Linum marginale

Linum marginale
-
0
A.Cunn. ex Planch.
Native Flax
1
Linaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

فیبر