گیاه Linum strictum

Linum strictum
کتان یکساله، کتان گرمسیری
1
L.
-
0
Linaceae

عکس

0.4
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

نرم کننده پوست