گیاه Linum usitatissimum

Linum usitatissimum
بزرک، کتان
3
L.
Flax
4
Linaceae

عکس

0.7
0.2
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
خلط آور
سرطان
ضد تومور
ضد درد، مسکن درد
قفسه سینه
محرک و آرام کننده اعصاب
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی قلب
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه
روغن

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
زیست توده
سطح دریافت کننده جوهر، رنگ و غیره
صمغ
عایق
فیبر