گیاه Liquidambar orientalis

Liquidambar orientalis
عنبر سائل
3
Mill.
Oriental Sweet Gum
2
Hamamelidaceae
L. imberbe.

عکس

10
4
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
پادزهر
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
ضد التهاب
ضد انگل- انگل کش
ضد باکتری
قفسه سینه
محرک

استفاده خوراکی

آدامس

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چوب
رزین