گیاه Liquidambar styraciflua

Liquidambar styraciflua
عنبر سائل آمریکایی
3
L.
Sweet Gum
2
Hamamelidaceae

عکس

25
15
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
بهبود دهنده زخم
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
خلط آور
ضد انگل- انگل کش
ضد نفخ
ضماد
قابض
محرک
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

آدامس

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چسب
چوب
رزین
مراقبت از دندان