گیاه Litsea cubeba

Litsea cubeba
-
2
(Lour.)Pers.
Mountain Pepper
1
Lauraceae

عکس

7
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد ورم

استفاده خوراکی

ریشه
میوه

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب
روغن غیر خوراکی