گیاه Lobelia radicans

Lobelia radicans
-
3
Thunb.
-
0
Campanulaceae
L. chinensis. Lour.

عکس

0.15
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد روماتیسم
ضد ورم
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)