گیاه Lobelia siphilitica

Lobelia siphilitica
-
2
L.
Great Blue Lobelia
0
Campanulaceae

عکس

1
0.25
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضد درد، مسکن درد
ضماد
قی آور
محرک تعریق
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
هومئوپاتی