گیاه Lonicera nitida

Lonicera nitida
-
0
E.H.Wilson.
Boxleaf Honeysuckle
0
Caprifoliaceae

عکس

3
3
همیشه سبز
درختچه
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

سایر موارد استفاده

پرچین
پوشش زمین