گیاه Macleaya cordata

Macleaya cordata
-
1
(Willd.)R.Br.
Plume Poppy
0
Papaveraceae
Bocconia cordata. B. yedoensis.

عکس

2
1
-
چندساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
تیمار اثرات نیش حشرات
ضد نفخ
مدر، ادرارآور

سایر موارد استفاده

حشره کش
ساخت آلات موسیقی