گیاه Magnolia officinalis

Magnolia officinalis
-
3
Rehder.&E.H.Wilson.
Hou Po
0
Magnoliaceae

عکس

20
12
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
سوسک ها
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
اشتها آور
چشمی
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد باکتری
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

سایر موارد استفاده

چوب