گیاه Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris
لانه پرنده
1
(L.)Tod.
Ostrich Fern
2
Polypodiaceae
Onoclea germanica. Pterinodes struthiopteris. Struthiopteris germanica.

عکس

1
0.5
-
سرخس
-
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
متفرقه

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین