گیاه Meconopsis aculeata

Meconopsis aculeata
-
2
Royle.
-
1
Papaveraceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد، مسکن درد
مخدر

استفاده خوراکی

برگ