گیاه Meconopsis grandis

Meconopsis grandis
-
0
Prain.
Blue Poppy
1
Papaveraceae

عکس

1
1
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر