گیاه Mitchella repens

Mitchella repens
انگورک آمریکایی
3
L.
Partridge Berry
3
Rubiaceae

عکس

0.05
0.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
خواب آور
شکایات یا مشکلات زنان
قابض
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

چای
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین