گیاه Morus alba

Morus alba
توت هراتی، توت سفید
3
L.
White Mulberry
4
Moraceae

عکس

18
10
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
-
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آرامبخش
پایین آورنده قند خون
چشمی
خلط آور
ضد آسم
ضد باکتری
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
ضد سرفه
ضد کرم
قابض
قفسه سینه

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
ترنجبین
چای
میوه

سایر موارد استفاده

بادشکن
تانین
چوب
زیست توده
فیبر
ماده رنگ