گیاه Myricaria elegans

Myricaria elegans
-
1
Royle.
-
0
Tamaricaceae

عکس

3.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد

سایر موارد استفاده

سوخت