گیاه Nertera balfouriana

Nertera balfouriana
-
0
Ckn.
-
1
Rubiaceae

عکس

0.1
0.25
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه