گیاه Nuphar lutea

Nuphar lutea
نیلوفر آبی زرد، لاله مردابی زرد
2
(L.)Sm.
Yellow Water Lily
3
Nymphaeaceae
Nymphaea lutea.

عکس

0
1.5
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تنگ کننده عروق
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
ضد لنف آدنیت گردنی سلی
قابض
کاهنده فشارخون
کاهنده میل جنسی
مقوی قلب
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
نوشیدن

قسمت مورد استفاده

گل