گیاه Oldenlandia diffusa

Oldenlandia diffusa
-
3
(Willd.)Roxb.
Snake-Needle Grass
0
Rubiaceae

عکس

0.3
0.3
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد تومور
ضد درد
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور
مقوی قلب