گیاه Onoclea sensibilis

Onoclea sensibilis
-
2
L.
Sensitive Fern
2
Onocleaceae

عکس

0.5
0.5
-
سرخس
سریع
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
-
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
شیرافزا
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
محصولات مو