گیاه Oplopanax horridus

Oplopanax horridus
-
2
(Sm.)Miq.
Devil's Club
2
Araliaceae
Echinopanax horridus. Fatsia horrida. Panax horridum.

عکس

2
2
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

پایین آورنده قند خون
ضد انگل- انگل کش
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
ضد شوره
ضد ورم
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

انگل کش