گیاه Ornithogalum narbonense

Ornithogalum narbonense
شیر مرغ فرانسوی
0
L.
Star Of Bethlehem
1
Liliaceae
O. arcuatum. O. pyramidale narbonense.

عکس

0.4
0.15
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه