گیاه Orobanche fasciculata

Orobanche fasciculata
-
2
Nutt.
Cancer Root
1
Orobanchaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
سرطان
ضد هموروئید، ضد بواسیر
ضماد
قفسه سینه

استفاده خوراکی

برگ