گیاه Orobanche tuberosa

Orobanche tuberosa
-
1
Hook.
Ground Cone
1
Orobanchaceae
Boschniakia hookeri. Walp.

عکس

0.12
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

ریشه