گیاه Orostachys japonica

Orostachys japonica
-
2
A. Berger.
Rock Pine
0
Crassulaceae

عکس

0.12
0
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی