گیاه Osmunda cinnamomea

Osmunda cinnamomea
-
1
L.
Cinnamon Fern
2
Osmundaceae

عکس

0.6
0.4
-
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم

استفاده خوراکی

برگ