گیاه Osmunda claytoniana

Osmunda claytoniana
-
1
L.
Interrupted Fern
2
Osmundaceae
O. interrupta.

عکس

0.5
0.3
-
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش

استفاده خوراکی

برگ
ساقه