گیاه Osmunda regalis

Osmunda regalis
دهان شور، سرخ سلطنتی
2
L.
Royal Fern
0
Osmundaceae

عکس

2
1
-
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
قابض
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
فیبر
کمپوست