گیاه Ostrya virginiana

Ostrya virginiana
-
1
(Mill.)K.Koch.
Ironwood
0
Betulaceae
O. virginica. Carpinus ostrya. C. virginiana.

عکس

15
12
خزان کننده
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
خونساز
ضد روماتیسم
قابض
قفسه سینه

سایر موارد استفاده

چوب