گیاه Oxalis violacea

Oxalis violacea
-
1
L.
Violet Wood Sorrel
3
Oxalidaceae

عکس

0.25
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
تصفیه کننده خون، مصفای خون
سرطان
ضد استفراغ
ضد کرم

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل
نوشیدن