گیاه Paliuris ramosissimus

Paliuris ramosissimus
-
2
(Lour.)Poir.
-
0
Rhamnaceae
P. aubletii. Benth.

عکس

6
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

پرچین
محصولات مو