گیاه Panax ginseng

Panax ginseng
جینسینگ چینی
5
C.A.Mey.
Ginseng
4
Araliaceae
P. schinseng.

عکس

0.8
0.7
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش دهنده مقاومت بدن
پایین آورنده قند خون
پایین آورنده کلسترول خون
خلط آور
قی آور
محرک و آرام کننده اعصاب
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

چای
ریشه