گیاه Panax japonicus

Panax japonicus
-
1
(Nees.)C.A.Mey.
Japanese Ginseng
1
Araliaceae
P. pseudoginseng japonicus (C.A.Mey.)Hoo.&Tseng. P. repens. Max.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
خلط آور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

صابون