گیاه Panax pseudoginseng

Panax pseudoginseng
جینسینگ هیمالیایی
3
Wall.
-
1
Araliaceae

عکس

1
0.7
-
چندساله
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بندآورنده خون
پایین آورنده قند خون
خلط آور
ضد التهاب
ضد باکتری
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی قلب
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

استفاده خوراکی

برگ
چای
نوشیدن