گیاه Panax quinquefolius

Panax quinquefolius
جینسینگ آمریکایی
3
L.
American Ginseng
1
Araliaceae
Aralia quinquefolia.

عکس

0.3
0.5
-
چندساله
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
افزایش دهنده مقاومت بدن
بزاق آور
محرک
مقوی قلب
مقوی معده
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

چای
ریشه