گیاه Panicum obtusum

Panicum obtusum
-
0
Kunth.
Vine Mesquite
2
Gramineae
Brachiaria obtusa.

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
محصولات مو