گیاه Paris polyphylla

Paris polyphylla
-
2
Sm.
Herb Paris
1
Trilliaceae
Paris polyphylla. Smith.

عکس

1
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد، مسکن درد
ضد سرفه
ضد کرم
ضد ورم
مخدر

استفاده خوراکی

بذر