گیاه Parrotiopsis jacquemontiana

Parrotiopsis jacquemontiana
-
0
(Decne.)Rehder.
-
0
Hamamelidaceae
P. involucrata. Fothergilla involucrata. Parrotia jacquemontiana.

عکس

6
4
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
سبد